Nawigacja

Dokumenty

Informacja dotycząca postaw i zachowań oraz przynależności do organizacji politycznych rezerwistów powołanych do służby wojskowej – aktywnych uczestników lub organizatorów akcji protestacyjnych. [Listopad 1982 r.]

Sygn. IPN BU 2386/20861

do góry