Nawigacja

Słownik pojęć

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – pozakonstytucyjny organ, sprawujący najwyższą władzę w okresie stanu wojennego, złożony z wyższych oficerów Wojska Polskiego. Na czele WRON, złożonej z 22 osób, stał gen. Wojciech Jaruzleski.

do góry