Nawigacja

Słownik pojęć

Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego (OKON) – powstające od początków 1982 r. komitety poparcia dla WRON, grupujące przede wszystkim działaczy PZPR. W lipcu 1982 r. weszły w skład Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego (PRON).

do góry