Nawigacja

Słownik pojęć

Lojalka (deklaracja lojalności) – pisemne wyrzeczenie się działalności opozycyjnej, do podpisania którego zmuszano po wprowadzeniu stanu wojennego działaczy NSZZ „Solidarność”.

do góry