Nawigacja

Nagrania audio

Samba Wojenna – piosenki internowanych w obozie w Głogowie

Oryginalne nagrania więziennych piosenek internowanych z obozu w Głogowie z maja 1982.

Piosenki, które prezentujemy, zostały nagrane w maju 1982 roku w celi więzienia w Głogowie, na przemyconym magnetofonie kasetowym. Pracownicy Radia Opole (które jest też patronem medialnym przedsięwzięcia) po latach poprawili jakość dźwięku. Płyta, z jakiej pochodzą utwory, została w grudniu 2016 roku wydana nakładem Nyskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Biura Poselskiego Janusza Sanockiego. Prezes IPN Jarosław Szarek objął patronatem to przedsięwzięcie.

Dzisiejszy parlamentarzysta – Janusz Sanocki  - jest autorem kilku tekstów tych piosenek, które wykonuje zespół internowanych działaczy „Solidarności” – Los Kabarynos. I śpiewa m.in. :

„Niełatwo jest być komendantem

W obozie dla ekstremistów

Tak pieśń się moja zaczyna

Pieśń dla byłych czołgistów

Inaczej było w Poznaniu

W armii u Popławskiego

Strzelało się do bandytów

Roboli od „Cegielskiego”…

Komendantem obozu w Głogowie był płk Sauter, który chwalił się, że w 1956 roku jako czołgista tłumił powstanie w Poznaniu – czytamy w śpiewniku towarzyszącym płycie.

Dodajmy, że kasety z nagraniami internowanych „wydostały się” z obozu, trafiły do rodzin internowanych i do działaczy podziemnej „S”. Janusz Sanocki został zwolniony z internowania 10 grudnia 1982 roku.

 

1. " ... wierzymy, że zwycięstwo będzie nasze ... "
2. Janek Wiśniewski (piosenka z 1970" aut. nieznany)
3. Mury (si. Jacek Kaczmarski, muz. L. Llach)
4. Za oknem mur ... (Obóz Kamienna Góra, aut. nieznany)
5. Czerwoni magnaci (Obóz Opole, sł. J. Sanocki)
6. Pierwsza Brygada (piosenka historyczna, 1915 ,)
7. Hej strzelcy wraz (piosenka historyczna 1863 ,)
8. Pieśń internowanych (obóz Głogów, aut. nieznany)
9. Orlątko {Mur Oppman, 1918 r.)
10. Kurant (Obóz Glogów, aut. nieznany)
11. Mazur kajdaniarski (Obóz Kamienna Góra, aut. nieznany)
12. Santa milicyja (Obóz Glogów, aut. nieznany)
13. Więzienne tango (Obóz Kamienna Góra, aut. nieznany)
14. Wojciechu, Wojciechu (Glogów, aut. nieznany)
15. Na Wojtusia z Wieży Spaskiej ... (Glogów, aut. nieznany)
16. Walczyk w kabarynie (Glogów, sł. Z. Bykowski, J. Sanocki, mel. Kabaret Starszych Panów)
17. Piosenka pseudointernowych (Głogów, sł. J. Sanocki, mel. przedwojenna ,O czym myśli dziewczyna')
18. Wojenna samba (Glogów, sł. Bykowski, Sanocki, mel. Samba sikoreczka .. .)
19. Jak ciężko być zomowcem (Glogów, si. Sanocki, Bykowski, muz. Kabaret .Elila - Los Andes, Kordyliera ...)
20. General Wojtek ma rację (Głogów, aut. nieznany, mel. lwowska)
21. Kulesza song (sł. Sanocki, Bykowski muz. A. Rosiewicz)
22. Pieśń pożegnania (sł. Tomasz Olejniczakowski, mel. amerykańska pieśń pożegania)

 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry