Nawigacja

Manifestacje uliczne

„Nielegalna manifestacja 3 maja” w Warszawie w 1983 roku.

Prezentowane poniżej zdjęcia zostały zarekwirowane prywatnym osobom, którym następnie wytoczono sprawy karne o rozprowadzanie nielegalnych materiałów. Przedstawiamy dodatkowo oryginalny opis zdjęć, sporządzony przez pracownika służby bezpieczeństwa.

"ROMO" Akcja ROMO na placu Zamkowym w Warszawie podczas zajść 3.V.83 r.
"ROMO" Akcja ROMO na placu Zamkowym w Warszawie podczas zajść 3.V.83 r.
 
"Jezuicka - niech podejdą" Zajścia uliczne dn 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
"Jezuicka - niech podejdą" Zajścia uliczne dn 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
 
"Rynek Starego Miasta" Demonstracje w dn. 3.V.83 r. na Starym Mieście w W-wie.
"Rynek Starego Miasta" Demonstracje w dn. 3.V.83 r. na Starym Mieście w W-wie.
 
"Walka o barykadę" Zajścia uliczne dn 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
"Walka o barykadę" Zajścia uliczne dn 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
 
"Krakowskie Przedmieście z Traugutta" Akcja MO w trakcie zajść ulicznych w W-wie dn. 3.V.83 r.
"Krakowskie Przedmieście z Traugutta" Akcja MO w trakcie zajść ulicznych w W-wie dn. 3.V.83 r.
 
"Solidarność - żyje"  Manifestacja  3.V.1983 r. w Warszawie na placu Zamkowym.
"Solidarność - żyje" Manifestacja 3.V.1983 r. w Warszawie na placu Zamkowym.
 
"Świętojańska -  pierwszy transparent"  Manifestacja 3.V.83 r. w Warszawie na Starym Mieście przed Katedrą.
"Świętojańska - pierwszy transparent" Manifestacja 3.V.83 r. w Warszawie na Starym Mieście przed Katedrą.
 
"Jezuicka - barykada" Manifestacja dn. 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
"Jezuicka - barykada" Manifestacja dn. 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
 
"Gaz nie jest straszny" Manifestacja dn. 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
"Gaz nie jest straszny" Manifestacja dn. 3.V.83 r. na Starym Mieście w Warszawie.
 
Manifestacja  3.V.1983 r. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.
Manifestacja 3.V.1983 r. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.
 
do góry