Nawigacja

Represje SB

Plan organizacji i zabezpieczenia konwoju osób internowanych

IPN Ra 02/19

Materiały dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego). W aktach znajduje się pierwsza wersja dokumentu dot. internowania wraz z określeniem pierwotnej liczby osób przewidzianych do zatrzymania (por. IPN Ra 02/10, k. 5-7.

do góry