Nawigacja

Kserokopie, szyfrogramy, instrukcje

Pisemne instrukcje dyrektora Biura Śledczego MSW

IPN Po 553/2, s. 15–19

Pisemne instrukcje dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Tadeusza Kwiatkowskiego z dnia 8 lutego 1981 r. adresowane do komendanta wojewódzkiego MO
w Poznaniu w sprawie zasad postępowania wobec osób przewidzianych do internowania
w momencie wprowadzenia stanu wojennego

do góry