Nawigacja

Internowani

Makatka z podpisami internowanych

IPN Ka 043_807_t. 2_0112: makatka z podpisami internowanych ofiarowana Leszkowi Waliszewskiemu, przewodniczącemu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/807, t. 2, k. 112)

do góry