Nawigacja

Dokumenty dotyczące wprowadzenia stanu wojennego

Dokumenty dotyczące wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r., odtajnione decyzją nr 323 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. (Akta przejęte z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnatura – 1412/37a).

 

1. Notatka służbowa ze spotkania kierownictw resortów Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1981 r., mps, k. 5–8).

 
 
 
 

 2. Dokument informujący o realizacji przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem stanu wojennego – kryptonim „SYNCHRONIZACJA” [z 12 XII 1981 r.], rkps, k. 37–39.

3. Koperta, w której przechowywane były tabele sygnałów telefonicznych i telegraficznych do realizacji przedsięwzięć o kryptonimie „SYNCHRONIZACJA” wraz z instrukcją użycia, egz. Nr 1. Tabela w dniu 4 listopada 1981 r. została wysłana do wszystkich komendantów wojewódzkich MO, komendantów szkół milicyjnych w Szczytnie, Pile i Słupsku oraz zainteresowanych jednostek MSW i KG MO. Obowiązywała od 7 listopada 1981 r., oryg. k. 9. 

 4. Pismo gen. dyw. Czesława Kiszczaka – ministra spraw wewnętrznych do gen. broni Floriana Siwickiego – szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie gotowości do wykonania akcji kryptonim „AZALIA” mps, k. 36 

 
5. Pozostała dokumentacja, odtajniona decyzją nr 323 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r.
 
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 1
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 1
 
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 2
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 2
 
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 3
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 3
 
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 4
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 4
 
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 5
Notatka służbowa dot. gotowości do wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze względu na bezpieczeństwo państwa - s. 5
 
Pismo dot. tabeli sygnałów kryptonimu "Synchronizacja"
Pismo dot. tabeli sygnałów kryptonimu "Synchronizacja"
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 3
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 3
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 4
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 4
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 5
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 5
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 6
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 6
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 7
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 7
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 8
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 8
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 9
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 9
 
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 10
Tabela sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 10
 
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 1
 
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
Instrukcja użycia tabeli sygnałów krypt. "Synchronizacja" - s. 2
 
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 1
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 1
 
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 2
Decyzja Kierownika Sztabu MSW w sprawie zmiany niektórych kryptonimów - s. 2
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 1
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 1
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 2
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 2
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 3
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 3
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 4
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 4
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 5
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 5
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 6
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 6
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 7
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 7
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 8
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 8
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 9
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 9
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 10
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 10
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 11
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 11
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 12
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 12
 
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 13
Ramowy plan kierowania resortem SW w warunkach stanu "W" - s. 13
 
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s.1
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s.1
 
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 2
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 2
 
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 3
Ogłoszenie hasła "Synchronizacja" - s. 3
 
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 1
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 1
 
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 2
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 2
 
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 3
Zarządzenie realizacji kolejnych przedsięwięć "Synchronizacji" - s. 3
 
do góry