Nawigacja

Czytelnia

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 1, red. Łukasz Kamiński, Warszawa 2006

[1981 marzec przed 9], Moskwa – Informacja przekazana Erichowi Honeckerowi o rozmowie Leonida Breżniewa ze Stanisławem Kanią i Wojciechem Jaruzelskim przeprowadzonej 4 marca 1981 r., w trakcie XXVI Zjazdu KPZR, poufne (fragmenty)

[...] Dlatego, powiedział towarzysz L[eonid Breżniew, wydaje się konieczne, aby niezwłocznie rozpocząć zdecydowaną walkę przeciwko rozpasaniu kontrrewolucji. Jeżeli się tego nie uczyni, będzie to oznaczać zmarnowanie kredytu zaufania, który okazano
nowemu rządowi, i przeoczenie być może ostatniego korzystnego momentu do przejścia do kontrataku. [...]
 
Towarzysze S[tanisław] Kania i W[ojciech] Jaruzelski uznali całkowitą słuszność oceny sytuacji, która została przedstawiona przez towarzysza L[eonida] I[ljicza] Breżniewa i innych radzieckich towarzyszy. Zapewnili ponownie, że polskie władze są zdecydowane stłumić kontrrewolucję i przedsięwezmą środki w celu wzmocnienia pozycji partii. I tak, zgodnie ze słowami polskich towarzyszy, w najważniejszych węzłach kolejowych i centralach łączności utworzone zostały wojskowe komendantury, w zakładach tworzone są grupy z wiernych i oddanych partii ludzi. Opracowany został plan na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego. 
 
Publikację można kupić w naszej księgarni internetowej ipn.poczytaj.pl
Zainstaluj wtyczkę FLasha aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry