Nawigacja

Kalendarium

Już 12 grudnia wieczorem w ramach akcji krypt. „Jodła” rozpoczęła się akcja internowań osób postrzeganych przez władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju. Zatrzymań, wedle wcześniej przygotowanych list, dokonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko członkowie „Solidarności”. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tys. osób w tym niektóre więcej niż raz.

Autorzy: Monika Bielak (BEP Warszawa); dr Małgorzata Choma–Jusińska (OBEP Lublin); Małgorzata Gliwa (OBEP Rzeszów); Paweł Knap (OBEP Szczecin); dr Jarosław Neja, (OBEP Katowice); Marcin Ozga (OBEP Szczecin); Jarosław Palicki (OBEP Szczecin); Paweł Piotrowski (OBEP Wrocław); Próchniak Leszek (OBEP Łódź); dr Tadeusz Ruzikowski (BEP Warszawa); Robert Spałek (OBEP Warszawa); Ewa Zając (OBEP Kraków); Przemysław Zwiernik (OBEP Poznań); Marcin Zwolski (OBEP Białystok).

do góry