Nawigacja

Historia

 

Przepisy prawne związane ze Stanem Wojennym

Stan wojenny to także okres wprowadzania licznych nowych przepisów prawa. Przyjmowały one formy od dekretów i uchwał Rady Państwa poprzez rozporządzenia Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych aż po ustawy sejmowe. Niżej można zapoznać się z treścią najważniejszych aktów prawnych charakterystycznych dla czasu stanu wojennego.


{BANNERY:3}
do góry