Nawigacja

Sprawy karne

WstępSędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

4838

 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 129/82
Pg. Śl, II 26/82
RSD4/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/76
IPN By 51/77
IPN By 51/78
IPN By 51/79
IPN By 082/42

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-12-1981
Data zakończenia sprawy
20-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko: Zbigniewowi Zielińskiemu, Janowi Kóżowi, Marii Łaszewskiej, Mieczysławowi Łaszewskiemu, Włodzimierzowi Schmejchelowi oskarżonym o przestępstwo z art. 276 § 1 i 3 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 133 kk.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kóż Jan, ur.: 07-01-1961, imię ojca: Hilary
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 stycznia 1982 r. na terenie Brodnicy, działając wspólnie" zorganizował i kierował "nielegalnym związkiem o nazwie "Związek Walki o Niepodległość", który przyjął za cel swojej działalności (...) sporządzanie i kolportowanie ulotek oraz w miejscach publicznych malowanie haseł nawołujących do organizowania oporu przeciwko władzy ludowej i stanowi wojennemu, do występowania przeciwko sojuszowi ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ośmieszających i szkalujących działalność naczelnych organów Państwa, lżenie i wyszydzanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz publiczne nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 276 § 3 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i art. 133 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 /trzech/ lat, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył kosztami postępowania sądowego.
Łaszewska Maria, ur.: 26-11-1958, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 stycznia 1982 r. na terenie Brodnicy, działając wspólnie" brała "udział w działalności nielegalnego związku o nazwie "Związek Walki o Niepodległość", który przyjął za cel swojej działalności (...) sporządzanie i kolportowanie ulotek oraz malowanie w miejscach publicznych haseł nawołujących do organizowania oporu przeciwko władzy ludowej i stanowi wojennemu, do występowania przeciwko sojuszowi ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ośmieszających, szkalujących działalność naczelnych organów Państwa, lżenie i wyszydzanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz publiczne nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i art. 133 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał ją na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności oraz orzekł pozbawienie praw publicznych na okres 3 /trzech/ lat, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył kosztami postępowania sądowego.
Łaszewski Mieczysław, ur.: 28-12-1960, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 stycznia 1982 r. na terenie Brodnicy, działając wspólnie" brał "udział w działalności nielegalnego związku o nazwie "Związek Walki o Niepodległość", który przyjął za cel swojej działalności (...) sporządzanie i kolportowanie ulotek oraz malowanie w miejscach publicznych haseł nawołujących do organizowania oporu przeciwko władzy ludowej i stanowi wojennemu, do występowania przeciwko sojuszowi ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ośmieszających, szkalujących działalność naczelnych organów Państwa, lżenie i wyszydzanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz publiczne nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i art. 133 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności oraz orzekł pozbawienie praw publicznych na okres 1 /jednego/ roku, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył kosztami postępowania sądowego.
Schmejchel Włodzimierz, ur.: 15-02-1963, imię ojca: Albin
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 stycznia 1982 r. na terenie Brodnicy, działając wspólnie" brał "udział w działalności nielegalnego związku o nazwie "Związek Walki o Niepodległość", który przyjął za cel swojej działalności (...) sporządzanie i kolportowanie ulotek oraz malowanie w miejscach publicznych haseł nawołujących do organizowania oporu przeciwko władzy ludowej i stanowi wojennemu, do występowania przeciwko sojuszowi ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ośmieszających, szkalujących działalność naczelnych organów Państwa, lżenie i wyszydzanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz publiczne nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i art. 133 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go: "na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 1 /jednego/ roku", opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1.800 złotych oraz obciążył kosztami postępowania sądowego.
Zieliński Zbigniew, ur.: 22-01-1960, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 stycznia 1982 r. na terenie Brodnicy, działając wspólnie" zorganizował i kierował "nielegalnym związkiem o nazwie "Związek Walki o Niepodległość", który przyjął za cel swojej działalności (...) sporządzanie i kolportowanie ulotek oraz w miejscach publicznych malowanie haseł nawołujących do organizowania oporu przeciwko władzy ludowej i stanowi wojennemu, do występowania przeciwko sojuszowi ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ośmieszających i szkalujących działalność naczelnych organów Państwa, lżenie i wyszydzanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz publiczne nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich".
Kwalifikacja
"Przestępstwo z art. 276 § 3 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i art. 133 kk".
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go: na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 /trzech/ lat, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył kosztami postępowania sądowego.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Bromirski Zbigniew (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 08.03.1982 r. o rozpatrywaniu sprawy w trybie doraźnym.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Makar Walenty (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Hryncewicz Czesław (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Ławniczak Paweł (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Piwkowski Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz

Sprawy powiązane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do góry