Nawigacja

Sprawy karne

WstępSędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

1290

 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 415/82
Pg. Śl. I 27/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/383
IPN BU 1357/382/1
IPN BU 1357/382/2
IPN BU 1645/34
IPN Kr 97/817
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
28-05-1982
Data zakończenia sprawy
29-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko plut. Wiesławowi Grudniewiczowi oskarżonemu o to, że "w okresie od 1981 r. do chwili aresztowania, jako członek nielegalnej organizacji występującej pod nazwą "Konfederacja Polski Niepodległej", działając w celu obalenia przemocą ustroju PRL [...] sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości, których treść zmierzała do osłabienia mocy obronnej państwa [...]"

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grudniewicz Wiesław, ur.: 04-01-1956, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 1981 roku do chwili aresztowania, tj. do dnia 12 maja 1982 r. jako członek nielegalnej organizacji występującej pod nazwą "Konfederacja Polski Niepodległej", działając w celu obalenia przemocą ustroju PRL, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął i prowadził działalność antypaństwową, zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu, w ramach której między innymi sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości, których treść zmierzała do osłabienia mocy obronnej Państwa oraz mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 123 kk w zb. z art. 48 ust. 1 w zb. z ust. 2 i 3 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji w Krakowie orzekł osk. plut. Wiesława Grudniewicza winnym i skazał go: "na mocy art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy uwzględnieniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. [...] na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności i 2 /dwa/ lata pozbawienia praw publicznych. Na podstawie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary liczy się skazanemu od dnia 12 maja 1982 r. Zasądzić od oskrżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 4.200 /cztery tysiące dwieście/ złotych oraz obciążyć go kosztami postępowania". Ze względu na dużą szkodliwość czynu Sąd nie zastosował wobec oskarżonego przepisów o abolicji i zmienił kwalifikację prawną czynu przyjętą w akcie oskarżenia.

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Piętniewicz Leszek (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
ppor. rez.

Prokuratorzy
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
Uczestniczył także w sprawie.

do góry