Nawigacja

Sprawy karne

WstępSędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

1794

 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 90/81/dor
1 Ds 1080/81/S
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 225/8
IPN BU 754/121
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-12-1981
Data zakończenia sprawy
22-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Oskarżeni o to, iż w Puławach jako członkowie NSZZ "Solidarność" w czasie obowiązywania stanu wojennego kierowali strajkiem na terenie Zakładów Azotowych w Puławach.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Benicki Zenon Antoni, ur.: 09-07-1949, imię ojca: Roman
Zarzut
Oskarżony o to, że od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. w Puławach "jako członek NSZZ "Solidarność" w czasie obowiązywania stanu wojennego pomimo zawieszenia działalności związkowej kontynuował tą działalność, a w szczególności wziął udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem na terenie Zakładów Azotowych w Puławach, zaś w dniu 14 grudnia 1981 r. odciążył dwie nitki instalacyjne na Wydziale Amoniaku II, co w sposób istotny uniemożliwiło i utrudniło prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych."
Kwalifikacja
art. 46 pkt 1, 2 i 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Lublinie w sprawie Zenona Benickiego odstąpił od stosowania trybu doraźnego i skazł oskarżonego na 2 lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 10000 zł, z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując dzień tej kary za równoważny grzywnie w kwocie 150 zł. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 23.12.1981 r. do 22.01.1982 r. Ponadto zasądzono opłatę sądową w wysokości 3000 zł oraz obciążono kosztami postępowania.
Okoń Jan, ur.: 20-08-1940, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. w Puławach "jako przewodniczący wydziałowej organizacji NSZZ "Solidarność" w czasie obowiązywania stanu wojennego, pomimo zawieszenia kontynuował działalność związkową, a w szczególności wziął udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w Zakładach Azotowych Puławy, przez częściowe wyłączenie urządzeń do produkcji amoniaku."
Kwalifikacja
art. 46 pkt 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Lublinie w sprawie Jana Okonia odstąpił od stosowania trybu doraźnego i skazał oskarżonego na 3 miesiące aresztu. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 23.12.1981 r. do 22.01.1982 r. Ponadto zasądzono opłatę sądową w wysokości 600 zł oraz obciążono kosztami postępowania.
Saniewski Jerzy, ur.: 18-12-1930, imię ojca: Witold
Zarzut
Oskarżony o to, że od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. w Puławach "będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" w czasie obowiązywania stanu wojennego kontynuował działalność związkową, a w szczególności wziął udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w Zakładach Azotowych w Puławach."
Kwalifikacja
art. 46 pkt 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał Jerzego Saniewskiego na 3 lata pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 19.02.1981 r. do 22.01.1982 r. Ponadto zasądzono opłatę sądową w wysokości 4200 zł oraz obciążono kosztami postępowania.

Sędziowie
Kielasiński M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Złożył zdanie odrębne od wyroku broniące oskarżonych
Podbielska-Majcher H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Sagan M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Figiel Aldona
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Puławy
Fryszkiewicz Wiesław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Puławy
Montukow Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Puławy
Przypis Jerzy
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Lublin
Sułek Janusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Puławy
Suwałowska Anna
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Puławy

do góry