Nawigacja

Sprawy karne

WstępSędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

5285

 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 331/82
Pg. Śl.II-147/82
61/III
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/314
IPN BU 960/419
IPN Łd PF65/28

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-02-1982
Data zakończenia sprawy
21-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Joannie Kwiatkowskiej i Danucie Modelewskiej, oskarżonym o sporządzenie i rozpowszechnianie ulotek na terenie Sochaczewa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kwiatkowska Joanna, ur.: 10-09-1954, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniu 28 marca 1982 r. w Sochaczewie [...], przy użyciu stempli literowych sporządziła w celu rozpowszechnienia dwie ulotki wyszydzające prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Okarżona o to, że "działając wspólnie z Danutą Teresą Modelewską, rozpowszechniała poprzez rozklejenie w miejscach publicznych dwie ulotki wyszydzające prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolite Ludowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 21.05.1982 r. uznał oskarżoną winną zarzucanych czynów i skazał ją: "1/ [...] na podstawie art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności, 2/ [...] na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności, 3/ na podstawie art. art. 66 i 67 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych wymierzonych z osobna wymierza karę łączną 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności, 4/ na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności zawiesza na okres próby wynoszący 2 /dwa/ lata, 5/ na podstawie art. 75 § 1 kk wymierza karę grzywny w kwocie 8000 /osiem/ tysięcy zł, którą w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 80 /osiemdziesięciu/ dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 100 /stu/ zł, 6/ na podstawie art. 48 § 1 orzeka przepadek kompletu stempli stanowiących własność osk. Kwiatkowskiej". Dodatkowo zasądził od oskarżonej opłaty sądowe w kwocie 3400 zł oraz obciążył ją połową kosztów postępowania w sprawie.
Modelewska Danuta Teresa, ur.: 28-08-1955, imię ojca: Wacław
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniu 28 marca 1982 r. w Sochaczewie, woj. skierniewickie, działając wspólnie z Joanną Kwiatkowską, rozpowszechniała poprzez rozklejanie w miejscach publicznych dwie ulotki wyszydzające prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 21.05.1982 r. uznał oskarżoną winną zarzucanych czynów i skazał ją: "1/ na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 /dwa/ lata, 3/ na podstawie art. 75 § 1 kk wymierza karę grzywny w kwocie 8000 /osiem tysięcy/ zł, którą w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 80 /osiemdziesięciu/ dni, przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 100 /stu/ zł". Dodatkowo zasądził od oskarżonej opłaty sądowe w kwocie 3400 zł oraz obciążył ją połową kosztów postępowania w sprawie.

Sędziowie
Karłowicz Paweł (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Rzewnicki Ryszard (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Sewruk Jeremi (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

do góry