Nawigacja

Wystawy

Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor wystawy: Adam Chmielecki

Projekt graficzny: Ryszard Kuźma

www.zbrodnialubinska.ipn.gov.pl/


Wykorzystane na wystawie zdjęcia i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie, Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Wojskowego Biura Historycznego. Wykorzystano także zbiory prywatne: Wojciecha Czaplickiego, Pawła Glanerta, Henryka Nazarczuka, Wojciecha Milewskiego, Wojciecha Obremskiego, Krzysztofa Raczkowiaka.

Bibliografia (wybór): „Bezpieczne przekraczanie progu sierpniowego”, Lubin, 31 sierpnia 1982 r., pod red. M. Zawadki, Lubin 2013; Ł. Kamiński, Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego, Legnica 2006; J. Kordas, Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza, przebieg, skutki, Wrocław 2010; S. Śnieg, Alarm dla miasta Lubina, Lubin 1992; „Solidarność” 1980 – 1989. Tom 6. Polska Południowa, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010; Twarze dolnośląskiej bezpieki. Obsada kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1990, red. i oprac. P. Piotrowski, K. Szwagrzyk, W. Trębacz, Wrocław 2010; Zbrodnia Lubińska 1982. Dokumenty. Tom 2. Część 1-3, wstęp, wybór i oprac. P. Piotrowski i M. Zawadka, Lubin 2008.

Autor dziękuje za okazaną pomoc, konsultacje i udostępnienie materiałów Joannie Lewandowskiej i Łukaszowi Grochowskiemu z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „S”, dr. Tomaszowi Balbusowi, Karolowi Lisieckiemu, Karolinie Pokwickiej i Barbarze Wrzesińskiej z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojciechowi Obremskiemu, Jadwidze Smulczyk-Raczkowiak i dr. Markowi Zawadce.

do góry